Perämeri
Jahti laiva

Vastuullisuus

Me Taxari Travel Agency Oy:ssä lähdemme mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan ja sitoudumme kehittämään toimintaamme vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi STF-ohjelman mukaisesti. 

Vastuullisuustoimenpiteistä ja -tavoitteista informoimme verkkosivuillamme www.sealapland.com/vastuullisuus (suomeksi) ja www.taxari.com/sustainability (englanniksi). 

Sitoutamme koko henkilökunnan ohjelmaan ja periaatteisiin läpikäymällä palavereissa uudet avaukset ja uudet kehittämiskohteet. 


SITOUMUS KESTÄVÄN MATKAILUN PERIAATTEISIIN

Sitoudumme seuraaviin kestävän matkailun periaatteisiin:

1 Teemme reilua yhteistyötä

Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan ja matkailun tulevaisuuteen. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja harjoitamme vain reilua ja rehellistä kaupankäyntiä.

2 Huolehdimme luonnosta

Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.

3 Kunnioitamme kulttuuriperintöä

Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan.

4 Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.

5 Suosimme paikallista

Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa. Osallistamme asukkaita ja yrityksiä heitä koskevissa asioissa.

6 Panostamme turvallisuuteen ja laatuun

Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattamisesta. Kun kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.

7 Huomioimme ilmastovaikutukset

Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä.

8 Viestimme avoimesti

Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista teoista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista. Haluamme, että Suomen kestävä matkailu tunnetaan maailmalla. Kerromme avoimesti onnistumista, mutta myös haasteista.

9 Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme

Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, jotta niille riittää kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta luovat perustan toiminnan kestävälle kehittämiselle.

10 Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin

Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Teemme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös tulevaisuudessa.

Kestävän matkailun vastuuhenkilö yrityksessämme on: Irina Louste, irina.louste@taxari.com

Kemissä 28.6.2022 

Koko Taxari Travel Oy:n henkilökunta

Seuraavat askeleet:

 1. Kestävän matkailun kehittämisohjelman laadinta
  STF:n ohjelman mukaisesti laadimme kestävän matkailun kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta rakennamme toimenpidesuunnitelman, mittarit ja tavoitteet, elokuun alku 2022
 2. Toimepidesuunnitelma ja tavoitteiden asettaminen
  Toimenpidesuunnitelman rakentaminen osaksi kehittämissuunnitelmaa. Toimenpidesuunnitelmaan huomioimme tavoitteita kaikista vastuullisen yritystoiminnan aspekteista (sosio-kulttuuri, talous/hallinto sekä ympäristö). Elokuun alku 2022
 3. Travelife-sertifikaatin sitoutunut -statuksen saanti 
  Travelifen seuraava koulutus on 18.8.2022, johon yrityksen toimitusjohtaja Irina Louste osallistuu.  Elokuun loppu 2022
 4. Tiedottaminen omille sidosryhmille ja alihankkijoille ja matkailutuottajille ja hotelleille vastuullisuudesta
  Lisäämme yrityksen sähköiseen allekirjoitukseen STF-ohjelmaan sitoutumisen ja jaamme linkin tälle sivulle sekä englanniksi osoitteeseen www.taxari.com/sustainability. Välittömästi